dimarts, 17 de gener del 2012

Transformació en pastura arbrada, amb mitjans sostenibles.

Després d'un any d'obres al Masjoan , tornem al bosc amb energies renovades,
Seguint amb l'objectiu de recuperar els antics espais oberts de la finca del Polell-Masjoan, l'actuació prevista per aquest any se situa en el prat de la font del Masjoan i l'alzinar que el separa del Mas Rovira,

En aquest prat hi trobem un trist exemple que il·lustra perfectament la importància de la pastura i del manteniment dels espais oberts, per al foment de la biodiversitat. Després de molts anys sense ramat a la finca, els camps i pastures s'han anat perdent mica en mica, col·lonitzats per estepes, esbarzers, brucs, ginestells, ginebrons,... Això ha fet desaparèixer una papallona del genere blavetes, que es trova estretament lligada a la pastura.

L'actuació que durem terme durant els propers mesos, és la transformació d'un alzinar, en una pastura arbrada o Devesa, amb mitjans i tècniques artesanals:
Abatiment dels arbres amb xerrac mecànic.
Estimbada  manual, dels troncs per llenya.
Arrossegar els arbres amb animals de tir (cavall o mul).
Fer carbonet amb la brancada  de l'alzina.
Fer feixos, escombres, encenalls,... de la brancada dels brucs.
Fer carbó de rabassa, amb les soques i troncs de bruc,i els troncs d'arboç.
Fer pipes de bruc.
Fer feixos del ginestell per a la coberta de les barraques.
Fer estaques per als tancats amb les barres de castanyer i de ginebró.
Fer costals o feixos per als forns de llenya, de la brancada dels pins.

Amb aquesta actuació volem aconseguir varis objectius:
Recuperar un antic espai obert, on s'hi pugui alimentar el ramat.
Fomentar la biodiversitat,
Esponjar i trencar la continuitat de la massa forestal de la finca.
Minimitzar el risc d'incendi.
Demostrar que hi han altres maneres de treballar als boscos, molt més respectuoses.